Platca či neplatca DPH?

Daň z pridanej hodnoty je nepriamou daňou, ktorá sa platí zo spotreby, čím sa odlišuje napríklad od dane z príjmu, ktorá sa platí z hrubého zisku firmy. Platcom DPH sa podnikateľ môže stať dobrovoľne, alebo mu táto povinnosť vyplynie po dosiahnutí stanoveného obratu za posledných 12 mesiacov. Obrat, na základe ktorého vznikne podnikateľovi povinnosť registrovať sa ako platca DPH predstavuje sumu 49 790 EUR pre štvrťročného platcu DPH a sumu 100 000 EUR pre mesačného platcu DPH. Začínajúci podnikateľ po založení firmy spravidla nie je platcom DPH, pokiaľ o to dobrovoľne nepožiada.


Na dobrovoľnú registráciu platcu DPH je potrebné postupovať nasledovne:

  • vyplniť žiadosť o registráciu pre DPH
  • vyplniť dotazník na registráciu k DPH
  • vypracovať a predložiť podnikateľský plán
  • zložiť peňažnú zábezpeku, ktorú môže stanoviť daňový úrad

Skutočnosť, či je obchodný partner platca alebo neplatca DPH, vplýva aj na možnosť odpočítať si DPH. Pokiaľ je podnikateľ platcom DPH a nakupuje tiež od platcu DPH, môže si daň odpočítať. Ak podnikateľ nie je platcom DPH, nemôže si daň odpočítať bez ohľadu na to, či nakupuje od platcu alebo od neplatcu DPH.


Neplatca DPH

Pokiaľ nemá podnikateľ vysoké vstupné náklady na energie, palivá, komunikáciu, prenájom atď. a poskytuje služby založené na jeho schopnostiach a vedomostiach, pri ktorých sa dá počítať s nízkymi vstupnými nákladmi, oplatí sa mu byť neplatcom DPH.


Neplatca DPH môže dosiahnuť rovnaký zisk ako platca DPH pri nižšej predajnej cene produktov a služieb. Nemá ale nárok na odpočet DPH.

      Užitočné informácie


Výhodou neplatcu DPH sú nižšie ceny v porovnaní s konkurenciou v podobe platcov DPH. Neplatca DPH môže dosahovať rovnaký zisk pri nižšej predajnej cene produktov a služieb. Nemusí totiž ku konečnej cene výrobku či služby pripočítať DPH, čím sa jeho produkty a služby stávajú v porovnaní s konkurenciou výrazne lacnejšie. Ak napríklad neplatca DPH nakúpi tovar v cene 1000 € + DPH vo výške 20%, vyjde mu nákupná cena 1 200 €. K nej pripočíta 30% maržu a tovar predá za 1 560 €. Jeho hrubý zisk bude v takomto prípade na úrovni 360 € pri predajnej cene 1 560 €. Nevýhodou neplatcu DPH je, že nemá nárok na odpočet DPH, čo znamená, že DPH, ktorú zaplatil, sa mu už nikdy nijakým spôsobom nevráti.


Platca DPH

Rovnaký príklad uvedieme aj v prípade, že podnikateľ je platcom DPH. Tovar nakúpi za 1 000 € + 20% DPH. Nákupná cena je rovnaká, ako v prípade neplatcu DPH – 1 200 €. Pracujeme s tou istou maržou, ako v predchádzajúcom prípade – 30%, čo znamená 360 €. K tejto marži si ale platca DPH musí pripočítať daň vo výške 20%, čo činí 72 €. Predajná cena u platcu DPH teda bude 1 632 €. Predajná cena je v porovnaní s neplatcom DPH vyššia o 72 €, avšak podnikateľ dosiahne rovnaký hrubý zisk ako neplatca dane. Vyššiu koncovú cenu zaplatí zákazník, čo pre neho môže byť demotivujúce a kvôli výhodnejšej cene nakúpi tovar od neplatcu DPH. Pokiaľ je zákazník právnická osoba a je platcom DPH, daň sa mu vráti od štátu, alebo si ju započíta za dodanie svojich tovarov a služieb, pričom zaplatí len rozdiel.


Ak chce zostať platca DPH konkurencieschopný voči neplatcovi, môže si znížiť maržu, alebo založiť novú spoločnosť, ktorá nebude povinná platiť DPH.


Výhodou platcu DPH je, že si môže daň odpočítať zo všetkých vstupných nákladov na prevádzku jeho podnikania – energie, vstupné suroviny, dopravné prostriedky, pohonné hmoty, servis, telekomunikačné služby, výpočtová technika atď. Platca DPH nakupuje tovary a služby zo zahraničia bez DPH okrem nákupov v kamenných obchodoch, kedy je potrebné požiadať daňový úrad o vrátenie DPH.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Ponúkame kompletný nadštandardný servis pri založení a správe spoločností.