Aký je rozdiel medzi konateľom v s.r.o. a spoločníkom?

Spoločník je majiteľ alebo spolumajiteľ s.r.o. Konateľ je osoba, ktorá s.r.o. riadi a koná v jej mene (napríklad podpisuje za spoločnosť dokumenty a pod.). Konateľ nemusí byť majiteľom. Môže to byť niekto, koho si vybrali spoločníci (majitelia) spoločnosti, aby bol jej konateľom a môžu mu za vykonávanie tejto funkcie vyplácať odmenu.

      Užitočné informácie

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Ponúkame kompletný nadštandardný servis pri založení a správe spoločností.