Odvody v začiatkoch podnikania

Začiatky podnikania so sebou prinášajú množstvo otázok týkajúcich sa odvodových povinností, pričom často krát nie je jednoduché nájsť relevantný zdroj informácií, ktorý poskytne stručný, jasný a korektný prehľad o odvodových povinnostiach od prvého dňa podnikania.

Preto sme pre Vás pripravili sumár, ktorý Vám poskytne základné informácie a zodpovie otázky týkajúce sa odvodovej povinnosti, ktoré si kladú mnohí začínajúci podnikatelia:


Aké odvody a v akej výške budem musieť platiť po založení živnosti?

Odvodová povinnosť mi vzniká od prvého dňa podnikania, alebo až nasledujúci rok?


Každý podnikateľ je povinný platiť odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne. Povinnosť platiť odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 55,02 EUR mesačne mu vzniká dňom založenia živnosti. Odvody do Sociálnej poisťovne v prvom roku podnikania neplatí. Povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne sa posudzuje až nasledujúci kalendárny rok podľa dosiahnutých tržieb.


Odvody do zdravotnej poisťovne

V deň získania oprávnenia na vykonávanie živnosti vzniká zároveň podnikateľovi povinnosť platiť odvody do zdravotnej poisťovne. Výška mesačných odvodov na zdravotné poistenie nie je jednotná, ale predstavuje 14% z vymeriavacieho základu. Vymeriavací základ je suma, ktorá sa počíta z daňového priznania za predošlý rok.


Daňové priznanie podáva podnikateľ až po prvom roku podnikania. Počas prvého roku preto platí odvody do zdravotnej poisťovne z minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý je stanovený každý rok paušálne. Pre rok 2013 ide o sumu 55,02 EUR.

      Užitočné informácie


V prvom roku podnikania teda budete platiť odvody do zdravotnej poisťovne mesačne vo výške 55,02 EUR. Po podaní prvého daňového priznania sa prepočíta Váš vymeriavací základ. Pokiaľ bude jeho výška presahovať minimálny vymeriavací základ, vzniká Vám povinnosť vyrovnať rozdiel medzi minimálnym a dosiahnutým vymeriavacím základom. Následne sa zvýši suma, ktorú budete zdravotnej poisťovni mesačne odvádzať.


Odvody do zdravotnej poisťovne platíte ihneď po založení živnosti vo výške 55,02 € mesačne.


Odvody do Sociálnej poisťovne

Povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne sa odvíja od výšky dosiahnutého príjmu a posudzuje sa vždy nasledujúci kalendárny rok na základe údajov za aktuálny kalendárny rok. Sociálna poisťovňa posudzuje odvodovú povinnosť na základe príjmu – celkovej tržby, nie na základe zisku. Pokiaľ sú teda Vaše tržby za rok 2013 na úrovni 15 000 EUR a z toho Vaše zisky predstavujú sumu 4 000 EUR, Sociálna poisťovňa berie pri posudzovaní odvodovej povinnosti do úvahy sumu 15 000 EUR.


Pokiaľ podnikateľ získa oprávnenie a začne podnikať v roku 2013, jeho odvodová povinnosť do Sociálnej poisťovne bude posudzovaná až v roku 2014 a prvý rok podnikania nemá povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Táto povinnosť vzniká až po presiahnutí stanovenej hranice príjmu, ktorá pre rok 2013 predstavuje sumu vo výške 4 716 EUR.

Ak teda začínajúci podnikateľ nedosiahne v roku 2013 príjem vo výške 4 716 EUR, nevznikne mu pre rok 2014 povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Pokiaľ tento príjem presiahne, vznikne mu nasledujúci kalendárny rok povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Odvody do sociálnej poisťovne v prvý rok podnikania neplatíte.


Zorientovať sa v problematike odvodov môže byť najmä v začiatkoch podnikania mimoriadne náročné. Je preto efektívne mať k dispozícii spoľahlivého partnera, ktorý Vám za každých okolností poskytne kvalifikované informácie a odbremení Vás od nekonečného vyhľadávania v spleti neprehľadných dát. A Vy sa môžete naplno venovať svojmu podnikaniu.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Ponúkame kompletný nadštandardný servis pri založení a správe spoločností.